Recycling

Met onze faciliteiten kunnen we tegemoet komen aan de steeds strengere milieu eisen die anno 2023 gesteld worden aan de wijze waarop gerecycled wordt. In Van de Wijgert treft u een ervaren partner voor de recycling van diverse afvalstromen. Voor zowel het aanleveren, afvoeren als het verwerken van de afvalstoffen, kunnen wij u gericht adviseren en nemen wij uw recycling zorg uit handen.

Van de Wijgert zoekt altijd naar de beste manieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit vinden we belangrijk voor de regio en onze klanten. Samen met onze partners werken we op deze manier aan een duurzaam milieu. We bedienen voornamelijk bedrijven, instellingen en verenigingen in de regio. Na inzameling met containers wordt het houtafval naar onze recycling locatie gebracht.Hout komt voornamelijk vrij uit bouw- en sloopwerkzaamheden. Afval- en sloophout wordt aangeleverd in de kwaliteitssoorten A- en B-hout. Bij de acceptatie wordt het hout gesorteerd op kwaliteit. De verschillende houtsoorten worden vervolgens door middel van de houtrecyclinginstallaties verkleind tot houtsnippers.


De hoogwaardige houtfractie, A-hout, wordt nuttig toegepast als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie. Houtfracties met een lagere kwaliteit, B-hout, worden ingezet als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales in binnen- en buitenland.